มือใหม่ควรรู้ ! ธุรกิจอาหารสัตว์

            หลายคนคงเคยได้ยิน ธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ และได้รับความนิยม เนื่องจากปัจจุบัน มีทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นสัตว์เลี้ยง, เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร และการเลี้ยงสัตว์เพื่อธุรกิจค้าขาย ตั้งแต่ระดับปลีกย่อย ไปจนถึงการค้าขายเพื่อส่งออก ซึ่งสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข, แมว, กระต่าย, ปลาสวยงาม เป็นต้น ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้ในการค้าขาย และเป็นอาหาร ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ เช่น หมู, ไก่, เป็ด, ปลา, วัว เป็นต้น ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ดี หากได้กินอาหารที่ดี และมีคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารที่เหมาะสำหรับสัตว์แต่ละชนิด

               สำหรับอาหารสัตว์ ก็เป็นสิ่งมีจุดมุ่งหมายคือไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้ว ต้องสามารถถูกย่อยได้ และมีโภชนาการที่เหมาะสม และเพียงพอตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด และสัตว์สามารถดูดซึม และนำไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายของสัตว์เองได้

มือใหม่ควรรู้-ธุรกิจอาหารสัตว์

               โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร หรือผู้ที่ทำธุรกิจเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าขายจะใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์ โดยจะซื้อจากร้านค้า หรืออาจซื้อจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป หรืออาจผลิตอาหารสัตว์เอง แต่หากเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก ๆ ก็ต้องพึ่งอาหารสัตว์ที่มีขาย ซึ่งตรงนี้ส่งผลให้ตลาดธุรกิจอาหารสัตว์เจริญเติบโตขึ้น

               ธุรกิจอาหารสัตว์ ตามความหมายแล้ว จะหมายถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ผลิต หรือจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

ในกลุ่มนี้จะเป็นการผลิต หรือจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ คือเป็นวัตถุดิบจำพวกพืชผลพลอยได้จากการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น, ถั่วเหลืองอบ, กากถั่วเหลือง, กากถั่วลิสง, รำหยาบ, รำละเอียด, รำสกัดน้ำมัน, เมล็ดข้าวโพด, ข้าวโพดป่น, เนื้อป่นสกัดไข่มัน, เนื้อและกระดูกป่น และขนสัตว์ปีกจำพวก นก ไก่ เป็ดห่านป่น

  1. กลุ่มผู้ผลิต หรือจำหน่ายอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นการผลิต หรือจำหน่ายอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป กล่าวคือ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันให้มีปริมาณโภชนาการต่าง ๆ ครบตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด โดยผู้ซื้อสามารถนำอาหารสัตว์นี้ไปใช้ได้ทันที โดยอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป แบ่งได้ 2 ชนิด คือ

  • หัวอาหารสัตว์ (Concentrate feed) – อาหารสัตว์ที่มีปริมาณโปรตีนเข้มข้น เมื่อต้องการนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ต้องนำไปผสมกับวัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน เช่น ข้าวโพด หรือปลายข้าว ตามสัดส่วนที่กำหนด
  • อาหารสัตว์สำเร็จรูป (Complete feed) – อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ สามารถนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทันที

อย่างไรก็ตามหากต้องการทำธุรกิจอาหารสัตว์ ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์เป้าหมายที่จะทำอาหาร อีกทั้งยังต้องสำรวจถึงความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งการทำธุรกิจทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนควรจะต้องหาข้อมูลให้เพียงพอต่อการประกอบสินใจด้วยนะค่ะ