การติดกล้องวงจรปิด ชุด กล้องติดตั้งง่าย

การติดกล้องวงจรปิด ชุด กล้องติดตั้งง่าย

ปล. สำหรับการติดกล้องวงจรปิด

กล้องติดตั้งง่าย

มีคำถามกลับมาว่า ชุดกล้องติดตั้งง่าย แตกต่างจากชุด กล้องวงจรปิด ยังไง คุณ KARE จึงขอยกข้อแตกต่าง ดังต่อไปนี้

กล้องวงจรปิด

พัฒนาความสามารถของเครื่องบันทึกให้รองรับการตั้งค่าชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบันทึกสำหรับกล้อง 4 ตัว ที่สามารถรองรับการตั้งค่าการบันทึกภาพขนาดสูงสูง โดยขนาดภาพแบบ 960H  คุณภาพจะดีกว่า D1 ซึ่งเปรียบเทียบได้ ว่า D1 มีคุณภาพเท่ากับ DVD ส่วนการตั้งค่าการบันทึกภาพแบบเดิมแบบ CIF คุณภาพเทียบเท่า VCD ดังนั้น 960H จึงมีคุณภาพภาพดีกว่า DVD

บรรจุภัณฑ์ หรือ Package ถูกพัฒนาให้มีความสวยงามขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นชุดกล้องแบบใด ก็ยังมุ่งเน้นที่คุณภาพสินค้า และการติดตั้งเองได้แบบง่ายๆ

สำหรับใครที่อยากจะดู Promotion คลิกที่ Link ด้านล่างได้เลย

แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รีบตัดสินใจกันนะ

ชุด กล้องติดตั้งง่าย สำหรับกล้อง 4 ตัว

รูปภาพที่ 1 ชุด กล้องติดตั้งง่าย สำหรับกล้อง 4 ตัว

ชุด กล้องติดตั้งง่าย สำหรับกล้อง 4 ตัว ประกอบด้วยกล่องจำนวน 2 กล่อง ที่แสดงในรูปภาพที่ 1 กล่องแรกเป็น กล่องสำหรับเครื่องบันทึก (DVR) พร้อมอุปกรณ์ ส่วนกล่อง 2 จะเป็นกล่องสำหรับกล้องทั้ง 4 ตัว พร้อมสายไฟและอุปกรณ์

ถ้าพลิกมาดูด้านหลังของกล่อง จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ Specification แสดงอยู่ ดังภาพในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ด้านหลังของกล่อง

เปิดกล่องสำหรับเครื่องบันทึก (DVR) และอุปกรณ์

รูปที่ 3 สิ่งที่อยู่ภายในกล่องสำหรับเครื่องบันทึก (DVR) และอุปกรณ์

เมื่อเปิดกล่อง จะพบว่าในกล่องประกอบไปด้วย เครื่องบันทึก , เมาส์, รีโมทคอนโทรล, Adaptor, สายไฟที่ใช้ต่อกับ Adaptor, สายแยกไฟจ่ายแบบเข้า 1 และออกอีก 5, แผ่น CD, คู่มือภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเล่ม สำหรับคู่มือภาษาไทย บางรุ่นอาจไม่มีให้ แต่เราจะส่งเป็นไฟล์ให้แทน รบกวนตรวจสอบทางบริษัทฯ ก่อนได้)

รูปที่ 4 สิ่งที่อยู่ภายในกล่องสำหรับกล้อง รวมถึงอุปกรณ์

ภายในกล่องนี้ จะมีกล่องเล็กๆ จำนวน 4 กล่อง ในกล่องเล็กๆ จะประกอบด้วยกล้องจำนวน 1 ชุด คือ ตัวกล้องและขาตั้งกล้อง ดังที่แสดงในรูปถัดไป (ในรูปที่ 5)

สำหรับขดสายไฟที่เห็นในรูปจำนวน 4 ขด จะใช้ส่งสัญญาณวิดีโอจากตัวกล้องไปยังเครื่องบันทึก และใช้ส่งไฟจาก Adaptor ไปเลี้ยงยังในตัวกล้อง โดยความยาวของสายไฟมีความยาว 18.3 เมตร

การประกอบกล้อง

รูปที่ 5 อุปกรณ์ภายในกล่องใส่กล้อง

เมื่อแกะกล่องใส่กล้องออก ภายในจะประกอบด้วย ตัวกล้อง และขาตั้งกล้อง ดังที่แสดงในรูปที่ 5 สำหรับตัวกล้องนั้นจะมีสายไฟโผล่ออกมาจากตัวกล้อง ซึ่งปลายสายมีแจ็คอยู่ด้วยกัน 2 ตัว แจ็คตัวแรกใช้สำหรับต่อไฟเลี้ยงให้กับกล้อง ส่วนแจ็คจัวที่ 2 ใช้สำหรับต่อเข้ากับสายนำสัญญาณเพื่อนำสัญญาณวิดีโอที่ได้จากกล้องเข้าไปที่เครื่องบันทึก (DVR)

สำหรับวิธีการประกอบกล้องก็ง่ายมาก เพียงนำรูด้านล่างของตัวกล้องเสียบเข้ากับปลายอีกด้านของขาตั้ง (ดูรูปประกอบ)  ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว

รูปที่ 6 วิธีการประกอบกล้อง

ในกรณีที่อยากติดกล้องเข้ากับฝ้าเพดานด้านบน หากยึดขาตั้งเข้ากับรูที่ด้านล่างของตัวกล้องก็จะทำให้ภาพที่ได้เป็นภาพกลับหัว วิธีแก้ ง่ายๆ คือ เปลี่ยนการยึดขาตั้งกล้องจากรูด้านล่างของตัวกล้องมาเป็นรูด้านบนตัวกล้องแทน เพียงแค่นี้ภาพที่ได้ก็เป็นภาพหัวตั้งเช่นเดิม ดูจากภาพประกอบด้านล่าง

รูปที่ 7 การยึดตัวกล้องเข้ากับขาตั้งกล้อง กรณีต้องการติดกับฝ้าเพดาน

เมื่อประกอบกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องแล้ว ให้ครบทั้ง 4 ตัวในชุด จะได้ดังรูปที่ 8

 

รูปที่ 8 กล้องในชุดเมื่อประกอบกับขาตั้งกล้องเรียบร้อยแล้ว

แนะนำการต่ออุปกรณ์เข้ากับด้านหลังเครื่องบันทึก (DVR)

ก่อนที่จะเริ่มการต่อสายในหัวข้อถัดไป ขอแนะนำตัวเครื่องบันทึก (DVR) สักหน่อย เพื่อที่จะเข้าใจว่าแต่ละส่วนของเครื่องมีหน้าที่อะไร และเอาไว้สำหรับต่อเข้ากับอะไรบ้าง

สำหรับด้านหน้าของเครื่องมีส่วนที่สำคัญ อธิบายได้ในรูปที่ 9 ดังนี้

รูปที่ 9 รูปด้านหน้าของเครื่องบันทึก

สำหรับ ด้านหลังเครื่องจะเป็นช่องสำหรับไว้ต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก จะเห็นว่ามีช่องให้เสียบค่อนข้างเยอะ แต่จริงๆ แล้วไม่ยาก เพราะบางช่องอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำ ซึ่งจะขอกล่าวในภายหลังว่าจริงๆ แล้วที่ใช้งานกันมีช่องอะไรบ้าง สำหรับในรูปภาพที่ 10 จะอธิบายส่วนสำคัญๆ ว่ามีอะไรบ้าง

รูปที่ 10 รูปด้านหลังเครื่อง

การต่อสายระหว่างกล้องและเครื่องบันทึก

รูปที่ 11 สายนำสัญญาณวิดีโอและสายไฟ

ทุกท่านดูรูปสายนำสัญญาณวิดีโอร่วมถึงสายไฟที่ให้มาในชุด กล้องติดตั้งง่าย สายแต่ละขดมีความยาวถึง 18.3 เมตร เป็นสายนำสัญญาณภาพ / สัญญาณวิดีโอ / สายไฟที่ไปเลี้ยงกล้อง

ในปลายสายแต่ละด้านจะมีฉลากติดกำกับไว้ ที่ใช้สำหรับต่อด้านที่เป็นเครื่องบันทึก DVR หรือด้านที่ต่อกับกล้อง ส่วนในปลายสายแต่ละด้านมีแจ็คอยู่ 2 ตัว ซึ่งอธิบายเพิ่มเติม ดังรูปที่ 11

สำหรับวิธีการต่อแต่ละด้าน สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

วิธีการต่อสายด้านที่ต่อเข้ากับกล้อง

รูปที่ 12 วิธีการต่อสายด้านที่ต่อเข้ากับกล้อง (To DVR Only)

เพียงต่อแจ็คทั้ง 2 ตัว (ดังที่ปรากฏในรูปภาพตัวอย่าง) ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ในการต่อสายด้านที่ต่อเข้ากับกล้อง

วิธีต่อสายด้านที่ต่อเข้ากับเครื่องบันทึก หรือที่เรียกว่า DVR (To DVR Only)

รูปที่ 13 สายแยกไฟจ่ายแบบเข้า 1 และออกอีก 5

สำหรับการต่อสายด้านที่ต่อเข้ากับ DVR  จะมีความซับซ้อน เพราะด้านนี้มีส่วนที่ต้องต่อไฟเพื่อนำไปเลี้ยงให้ DVR รวมทั้งกล้องทั้ง 4 ตัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งไฟเลี้ยง DVR และกล้องทั้ง 4 ตัว เรียกว่า สายแยกไฟจ่าย สามารถดูได้ในรูปภาพที่ 13

จากรูปจะเห็นว่า มีสายไฟอยู่ 1 เส้น สำหรับนำไฟเข้ามา และกระจายแยกจ่ายให้กับ DVR และกล้องทั้ง 4 ตัว โดยสายไฟสำหรับจ่ายไฟให้ DVR จะสังเกตได้คือ ตัวแจ็คเป็นสีแดง และสำหรับเลี้ยงกล้องทั้ง 4 ตัวเป็นสีดำ

รูปที่ 14 วิธีต่อไฟเลี้ยงให้ DVR

สำหรับวิธีการต่อไฟจาก Adaptor เข้ากับสายแยกไฟจ่าย และต่อเพื่อใช้เป็นเลี้ยงให้ DVR สามารถดูขั้นตอนได้จากหมายเลขในรูปที่ 14

ส่วนขั้นตอนการต่อไฟเลี้ยงกล้องและสายสัญญาณเข้าเครื่อง DVR สามารถดูจากรูปที่ 15

รูปที่ 15 ต่อไฟเลี้ยงให้กับกล้องรวมทั้งสายสัญญาณภาพเข้ากับ DVR

และการต่อสายกล้องและเครื่องบันทึกก็เสร็จเรียบร้อย โดยรูปภาพสำหรับการต่อกล้องเพียงตัวเดียวสามารถดูจากรูปภาพที่ 16

รูปที่ 16 แสดงการถึงต่อสายระหว่างกล้องและเครื่องบันทึกในกรณีกล้อง 1 ตัว

จากนั้นให้ต่อกล้องที่เหลืออีก 3 ตัวให้ครบ ก็จะได้รูปร่าง ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 รูปแสดงตัวอย่างในการต่อกล้องทั้ง 4 ตัว

วิธีการต่อเพื่อให้ภาพออกมาที่จอ TV จอแบบ VGA จอแบบ HDMI

วิธีการต่อเพื่อให้ภาพออกมาที่จอ TV

สำหรับ การต่อภาพเพื่อออกจอ TV จะเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับหลายท่าน เพราะส่วนใหญ่ทุกบ้านจะมี TV ใช้กันอยู่แล้ว วิธีการต่อให้ภาพออกจอ TV จำเป็นต้องใช้สาย RCA หรือบางคนเรียกง่ายๆ ว่าสาย AV ต่อเข้ากับช่อง VIDEO IN ของ TV โดยปลายอีกด้านต่อเข้ากับ VIDEO OUT ของ DVR ซึ่งจำเป็นต้องใช้หัวแปลงจาก BNC เป็น RCA ซะก่อน จึงสามารถใช้สาย AV ธรรมดาเสียบเข้าได้ วิธีการต่อให้ดูจากรูปที่ 18 ประกอบ แต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันแต่หากผลิตในรอบใหม่ๆ ปัจจุบันจึงไม่มีช่อง RCA เพราะช่อง RCA ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้ว ตามรูปที่ 19

รูปที่ 18 วิธีการต่อสัญญาณภาพออก TV ผ่านช่องสัญญาณ AV

ssd

รูปที่ 19 ช่องสัญญาณ AV การปิดการใช้งานเนื่องจากเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ ได้ยกเลิก ช่อง AV แล้ว

วิธีการต่อเพื่อให้ภาพจอแบบ VGA

สำหรับท่านที่ต้องการต่อภาพออกจอภาพ ที่มีพอร์ตแสดงผลแบบ VGA อาทิ จอคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆ ก็สามารถทำได้ โดยการนำสาย VGA ที่ต่อจากจอมาเสียบเข้ากับด้านหลังเครื่อง DVR ที่พอร์ต VGA ซึ่งดูได้จากรูปภาพที่ 20 เป็นตัวอย่างประกอบ

รูปที่ 20 วิธีต่อภาพออกจอด้วยพอร์ตแสดงผลแบบ VGA

วิธีการต่อเพื่อให้ภาพจอแบบ HDMI

สำหรับใครที่ต้องการต่อจอภาพ ที่มีพอร์ตแสดงผลแบบ HDMI โดยปัจจุบันจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆก็สามารถใช้ HDMI ได้แล้ว ซึ่งเป็นสายที่มีความละเอียดสูงสามารถส่งสัญญาณได้ทั้งแบบภาพและเสียงในเส้นเดียวกัน โดยในกล่องของกล้องวงจรปิดเราก็จะมีสาย HDMI ความยาว 1.5 เมตร แถมไปให้ เพียงแค่นำมาต่อที่หลังเครื่อง DVR ที่พอร์ต HD ดูได้จากรูปภาพที่ 21

HDรูปที่ 21 วิธีต่อภาพออกจอด้วยพอร์ตแสดงผลแบบ HDMI

วิธีการต่อใช้งานเมาส์

สำหรับการต่อเมาส์ เพียงแค่นำเมาส์ USB ไปเสียบกับช่องด้านหน้าของเครื่องตรงช่องที่เขียนว่า USB MOUSE ก็เสร็จเรียบร้อย (ดูรูปภาพที่ 22 ประกอบ)

รูปที่ 22 วิธีการต่อเมาส์

เพียงเท่านี้ ก็เสร็จเรียบร้อยการในการต่อใช้งานชุด กล้องติดตั้งง่าย จะเห็นว่า ไม่ยากเหมือนเดิมแล้วใช่มั้ย